Linnémuseum

Museen, Uppsala

Svartbäcksgatan 27
Uppsala, Schweden
Telefon: +46 18 471 28 38
Website:
E-Mail: museum@linnaeus.se
  • 0 0 5 0 0 (0)
Informationen zu Linnémuseum:

Das Linnémuseum im Linnégarten erinnert an den berühmten Botaniker.

Nach oben